jasa desain kaos | desain batik | setting film sablon

jasa desain kaos | desain batik | setting film sablon
Email : mastertracer69@gmail.com | WA 081394478284 | BB 30F8D804

Soal Ulangan Ujian Bahasa Sunda kelas 5 Semester 1 UAS BAHASA SUNDA kelas 5 SD

Soal-Ulangan-Ujian-Bahasa-sunda-kelas-5-Semester-1-UAS-Bahasa-sunda-kelas-5-SD
Soal Ulangan Ujian Bahasa Sunda kelas 5 Semester 1 UAS BAHASA SUNDA kelas 5 SD Soal-Ulangan-Ujian-Bahasa-sunda-kelas-5-Semester-1-UAS-Bahasa-sunda-kelas-5-SD 


Pada kesempatan ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal  Bahasa Sunda Ulangan Akhir Semester UAS  / semester 1 kelas 5 SD yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan Bahasa Sunda kelas 5  SD semester tahun pelajaran 2017 Soal Ulangan Akhir Semester Semester  1

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/ Semester : V (Lima )/ 1 (Satu)
Hari/ Tanggal : ..................................
Waktu : 60 menit


Baca wacana dihandap ieu!

PESEN KEUR PA GUMBIRA
Usum hajat ayeuna teh, kawantu bulan Rayagung. Sapoe ieu wungkul, Pa Gumbira nampa dua ondangan. Ari diimah kari Popi sorangan.
Keur kitu kadenge telepon disada.
“Hallo!” cenah, sora bapa-bapa.
“Hallo!” tembal Popi. “Bade kasaha?”
“Ieu teh Popi, nya?”
“Muhun. Punten, ieu sareng saha?
“Sareng Pa Wahyudin. Apa aya, Pi?”
“Keleresan Apa sareng Mamah nuju ka uleman.”
Pa Wahyudin teh sobat dalit apanan Popi. Mung didamelna di Jakarta. Nya kitu deui bumina, sami di Jakarta.
“Eleuh, mangkaning Apa mah teu kagungan HP nya,” siga nu handeueul.”Tiasa tip pesen?”
Kop Popi kana pulpen aku geus disadiakeun, lengkep reujeung keretasna. Kabeh pesen Pa Wahyudin  ku manehna di catet kalayan gemet. Hasilna, yu geura urang baca:
1. Pa Wahyudin aya di Bandung dugi ka enjing.
2. Kulemna di hotel Horison, kamar 122.
3. Engke wengi Apa sareng Mamah kedah nepangkeun Pa Wahyudin. Ulah lali nyandak proposal tea.
4. Sateu acan nepangkeun,kedah nelepon heula Pa Wahyudin. Nomer-na: 081320259825. Ulah hilap deuih, ngagaleuh surabi bojong.
Waktu apa sareng mamahna daratang, pesenan Pa Wahyudin tea, langsung ditepikeun ku Popi. Peutingna, sabada nelepon heula, Pa Gumbira jeung Bu Gumbira, nepungan Pa Wahyudin di hotel. Teu poho sindang heula ka tukang surabi, meuli karesep sobatna.

Pek  jawab pananyaan di handap!

1. Saha nu nelepon teh?  Ku saha ditampana?
2. Nuju kamana Pa Gumbira sareng istrina teh?
3. Jeung saha Popi di imah?
4. Naon sebabna Pa Wahyudin bangun handeueul?
5. Naon sebabna Pa Wahyudin tetep pesen ka Popi?
6. Naha di  deukeut telepon disadiakeun pulpen jeung keretas?
7. Naon bae eusi pesen Pa Wahyudin teh?
8. Naon anu di maksud proposal teh?
9. Aya anu kaliwat henteu, pesen ti Pa Wahyudin the?  Naha?
10. Mekel naon Pa Gumbira waktu nepungan Pa Wahyudin?I. Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b,  c dan d pada jawaban yang paling benar!

1. Sato nu pinter jeung boga akal panjang dina hiji dongeng nya eta ….
a. kuda c. buhaya
b. peucang d. peucang

2. Sato nu licik jeung sarakah, aya dina hiji dongeng nya eta ….
a. kuda c. kuya
b. monyet d. sapi

3. “ Eta mah budak teh beurat birit.” Beurat birit hartina ….
a. pangedulan c. sopan
b. bageur d. galak

4. Sato anu tulalean….
a. maung c. gajah
b. buhaya d. lauk hiu

5. Ngajual bari maksa ngarah dibeulian, ngarana….
a. Jual rugi c. jual dedet
b. Jual untung d. jual beuli

6. Dihandap ieu sok dipake ngala lauk, iwal….
a. ayakan c. parahu
b. kecrik d. sirib

7. Ayakan mah dijieuna tina ….
a. kai c. kaen
b. awi d. beusi

8. Gemuk the sarua jeung….
a. pupuk c. pepelakan
b. limbah d. sasatoan

9. Cabe mah dipelak teh…...
a. buahna c. akarna
b. sikina d. tangkalna

10. Mang Jumadi mah moal bisa kapangaruhan, da gurat ….
a. batu c. tembok
b. bata d. garis


Soal Ulangan Ujian IPA kelas 6 Semester 1 UAS IPA kelas 6 SD

Soal-Ulangan-Ujian-ilmu-pengetahuan-alam-kelas-6-Semester-1-UAS-IPA-kelas-6-SD
Soal Ulangan Ujian IPA kelas 6 Semester 1 UAS IPA kelas 6 SD Soal-Ulangan-Ujian-ilmu-pengetahuan-alam-kelas-6-Semester-1-UAS-IPA-kelas-6-SD 


Pada kesempatan ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal  IPA Ulangan Akhir Semester UAS  / semester 1  kelas 6 SD yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan ilmu pengetahuan alam  IPA  kelas 6 SD semester tahun pelajaran 2017 Soal Ulangan Akhir Semester Semester  1Mata Pelajaran  : ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)

Kelas / Semester : VI (Enam) / 1 (Satu)
Hari / Tanggal  : ..................................
Waktu   : 120 menit

A.  Pilih jawaban yang paling tepat!

1.  Unta merupakan hewan gurun yang memiliki bulu mata yang panjang, berguna untuk …
a.   melindungi muka dari pasir dan cahaya matahari
b.   melindungi mata dari pasir dan cahaya matahari
c.   melindungi hidung dari pasir dan cahaya matahari
d.  melindungi mulut dari pasir dan cahaya matahari

2.  Untuk mengelabui musuhnya pada saat dikejar maka cecak akan …
a.   lari kencang-kencang
b.   menggerak-gerakkan ekornya
c.   menyatukan diri dengan dinding
d.  memutuskan ekornya

3.   Eceng gondok dapat terapung di atas air karena pada …
a.   akar ada rongga-rongga udara
b.   daun ada rongga-rongga udara
c.   batang ada rongga-rongga udara
d.  bunga ada rongga-rongga udara

4.  Bebek dapat meluncur di kolam karena …
a.   memiliki selaput renang pada kakinya
b.   paruh yang lebar dan panjang
c.   memiliki kaki yang bentuknya lancip
d.  paruhnya berbentuk panjang dan lebar

5.   Pada saat bayi lahir tinggi tubuhnya 32 cm, setelah beberapa bulan kemudian tinggi badannya bertambah menjadi 40 cm, ini terjadi karena proses ….
a.   pertumbuhan
b.   perkembangbiakan
c.   perkembangan
d.  reproduksi

6.   Bayi secara perlahan akan memiliki kemampuan mengisap, menelan, dan memegang, hal ini menunjukkan peristiwa ….
a.   berkembang biak
b.   pertumbuhan
c.   reproduksi
d.  perkembangan

7.  Anak perempuan mengalami perubahan tubuh pada masa pubertasnya, antara lain ….
a.   tumbuh jakun
b.   suara membesar
c.   tumbuh payudara
d.  rambut menjadi panjang

8.  Anak laki-laki mengalami perubahan tubuh pada masa pubertasnya, antara lain …
a.   rambut menjadi panjang
b.   tumbuhnya jakun
c.   pinggulnya membesar
d.  kaki membesar

9.  Pestisida yang termakan oleh kita berasal dari ….
a.  sayuran dan buah-buahan yang tidak dicuci
b.  alat makanan yang tidak dicuci
c.   sayuran dan buah-buahan yang dicuci
d.   alat makanan yang dicuci

10.   Jika pemupukan di lahan pertanian terlalu banyak akan mengakibatkan …
a.  buah-buahan di pohon sangat lebat
b.  tanah akan subur terus
c.   pohon-pohon akan berdaun rimbun
d.   pencemaran air di sekitar lahan pertanian

Soal Ulangan Ujian Bahasa Sunda kelas 6 Semester 1 UAS BAHASA SUNDA kelas 6 SD

Soal-Ulangan-Ujian-Bahasa-sunda-kelas-6-Semester-1-UAS-Bahasa-sunda-kelas-6-SD
Soal Ulangan Ujian Bahasa Sunda kelas 6 Semester 1 UAS BAHASA SUNDA kelas 6 SD Soal-Ulangan-Ujian-Bahasa-sunda-kelas-6-Semester-1-UAS-Bahasa-sunda-kelas-6-SD 


Pada kesempatan ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal  Bahasa Sunda Ulangan Akhir Semester UAS  / semester 1 kelas 6 SD yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan Bahasa Sunda kelas 6  SD semester tahun pelajaran 2017 Soal Ulangan Akhir Semester Semester  1

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/ Semester : VI (Enam )/ 1 (Satu)
Hari/ Tanggal : ..................................
Waktu : 60 menit

I.    Wacana

 “ Dina dunia industri,minyak nilam teh kaasup bahan dasar anu dipikabutuh pisan. Diantarana keur nyieun kosmetik jeung parfum. Anu barutuheun ku minyak nilam teh pangpangna nagara-nagara Eropa (Perancis, Jerman, Inggris, sarta Walanda) jeung Amerika Serikat. Ekspor minyak nilam ti Indonesia mampuh ngahontal 80% tina pangabutuh Internasional. Tangtu wae ha lieu mang rupakeun panghasilan nagara. Di nagara urang minangka Provinsi Aceh anu loba ngahasilkeun minyak nilam”.

II. Cakra (x) dina aksara a, b, c, atawa di hareupkeun jawaban anu bener !

1. Indonesia ngahontal sabaraha persen ?
    a.60 %        b. 70%            c. 80%            d. 90%

2. Kulantaran loba minyak nilam nu di ekspor mangrupakeun ... nagara
    a. panghasilan    b. karugian        c. kauntungan    d. kabeungharan

3. ... nu sok dijieun bahan dasar keur kosmetik jeung parfum.
    a. minyak kalapa                   b. minyak nilam
    c. minyak goring                   d. minyak tanah

4. Di Provinsi mana minangka anu pang lobana minyak nilam di Indonesia teh ?
    a. Sumatera Utara                b. Aceh
    c. Jawa Barat                      d. Jawa Tengah

5. Pangpangna di ekspor ka nagara mana?
    a. Asia jeung Eropa              b. Eropa jeung Amerika
    c. Amerika jeung Asia          d. Eropa jeung Afrika

6. Cikur teh kaasup …… , anu teu beda jeung panglay, koneng jeung jahe
    a. beubeutian    b. bubuahan        c. dadaunan        d. tutuwuhan

7. isuk isuk kang dadang mawa beja (sedih). Kecap nu di jero kurung kudu make
    rarangkeun ....
    a. –eun             b. pika-              c. pika-eun          d. di-eun

8. kecap di handap ieu kaasup kecap media elektornik nyaeta ...
    a. koran           b. televise           c. computer         d. radio

9. lamun ka masjid ulah bubudugulan kudu make....
    a. sarung          b. baju               c. sandal              d. kopeah

10. Dina carita “lutung kasarung”, anu dipiceun ka leuweung luwang-liwung ku
     Purbalarang. Nyaeta ...
     a.Guru Minda    b. Purbasari        c. Ki Payumpit        d.Indrajaya

11. Carita lutung kasarung kaasup carita ....
     a. legenda        b. fabel        c. dongeng        d.caritaan

12. Undang di udag Tsunami. Kecap Tsunami serepan tina basa ....
     a. Walanda        b. Cina            c. Jepang        d.Inggris