-->

Tips Trik Seputar Internet dan Bisnis

Jasa Design Kaos , Setting Film Sablon , Jasa Design Batik , Kerudung WA 081394478284

Jasa Design Kaos , Setting Film Sablon , Jasa Design Batik , Kerudung WA 081394478284

Soal Ulangan Ujian Bahasa Sunda kelas 5 Semester 1 UAS BAHASA SUNDA kelas 5 SD


Soal-Ulangan-Ujian-Bahasa-sunda-kelas-5-Semester-1-UAS-Bahasa-sunda-kelas-5-SD
Soal Ulangan Ujian Bahasa Sunda kelas 5 Semester 1 UAS BAHASA SUNDA kelas 5 SD Soal-Ulangan-Ujian-Bahasa-sunda-kelas-5-Semester-1-UAS-Bahasa-sunda-kelas-5-SD 


Pada kesempatan ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal  Bahasa Sunda Ulangan Akhir Semester UAS  / semester 1 kelas 5 SD yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan Bahasa Sunda kelas 5  SD semester tahun pelajaran 2017 Soal Ulangan Akhir Semester Semester  1

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/ Semester : V (Lima )/ 1 (Satu)
Hari/ Tanggal : ..................................
Waktu : 60 menit


Baca wacana dihandap ieu!

PESEN KEUR PA GUMBIRA
Usum hajat ayeuna teh, kawantu bulan Rayagung. Sapoe ieu wungkul, Pa Gumbira nampa dua ondangan. Ari diimah kari Popi sorangan.
Keur kitu kadenge telepon disada.
“Hallo!” cenah, sora bapa-bapa.
“Hallo!” tembal Popi. “Bade kasaha?”
“Ieu teh Popi, nya?”
“Muhun. Punten, ieu sareng saha?
“Sareng Pa Wahyudin. Apa aya, Pi?”
“Keleresan Apa sareng Mamah nuju ka uleman.”
Pa Wahyudin teh sobat dalit apanan Popi. Mung didamelna di Jakarta. Nya kitu deui bumina, sami di Jakarta.
“Eleuh, mangkaning Apa mah teu kagungan HP nya,” siga nu handeueul.”Tiasa tip pesen?”
Kop Popi kana pulpen aku geus disadiakeun, lengkep reujeung keretasna. Kabeh pesen Pa Wahyudin  ku manehna di catet kalayan gemet. Hasilna, yu geura urang baca:
1. Pa Wahyudin aya di Bandung dugi ka enjing.
2. Kulemna di hotel Horison, kamar 122.
3. Engke wengi Apa sareng Mamah kedah nepangkeun Pa Wahyudin. Ulah lali nyandak proposal tea.
4. Sateu acan nepangkeun,kedah nelepon heula Pa Wahyudin. Nomer-na: 081320259825. Ulah hilap deuih, ngagaleuh surabi bojong.
Waktu apa sareng mamahna daratang, pesenan Pa Wahyudin tea, langsung ditepikeun ku Popi. Peutingna, sabada nelepon heula, Pa Gumbira jeung Bu Gumbira, nepungan Pa Wahyudin di hotel. Teu poho sindang heula ka tukang surabi, meuli karesep sobatna.

Pek  jawab pananyaan di handap!

1. Saha nu nelepon teh?  Ku saha ditampana?
2. Nuju kamana Pa Gumbira sareng istrina teh?
3. Jeung saha Popi di imah?
4. Naon sebabna Pa Wahyudin bangun handeueul?
5. Naon sebabna Pa Wahyudin tetep pesen ka Popi?
6. Naha di  deukeut telepon disadiakeun pulpen jeung keretas?
7. Naon bae eusi pesen Pa Wahyudin teh?
8. Naon anu di maksud proposal teh?
9. Aya anu kaliwat henteu, pesen ti Pa Wahyudin the?  Naha?
10. Mekel naon Pa Gumbira waktu nepungan Pa Wahyudin?I. Berilah tanda silang (X) pada huruf  a, b,  c dan d pada jawaban yang paling benar!

1. Sato nu pinter jeung boga akal panjang dina hiji dongeng nya eta ….
a. kuda c. buhaya
b. peucang d. peucang

2. Sato nu licik jeung sarakah, aya dina hiji dongeng nya eta ….
a. kuda c. kuya
b. monyet d. sapi

3. “ Eta mah budak teh beurat birit.” Beurat birit hartina ….
a. pangedulan c. sopan
b. bageur d. galak

4. Sato anu tulalean….
a. maung c. gajah
b. buhaya d. lauk hiu

5. Ngajual bari maksa ngarah dibeulian, ngarana….
a. Jual rugi c. jual dedet
b. Jual untung d. jual beuli

6. Dihandap ieu sok dipake ngala lauk, iwal….
a. ayakan c. parahu
b. kecrik d. sirib

7. Ayakan mah dijieuna tina ….
a. kai c. kaen
b. awi d. beusi

8. Gemuk the sarua jeung….
a. pupuk c. pepelakan
b. limbah d. sasatoan

9. Cabe mah dipelak teh…...
a. buahna c. akarna
b. sikina d. tangkalna

10. Mang Jumadi mah moal bisa kapangaruhan, da gurat ….
a. batu c. tembok
b. bata d. garis
II. Ku hidep jodokeun ieu kalimah dihandap!

1. Mang sardi mah jalmana…da lamun pepelakan teh  sok jadian.

2. Gedean atuh….radiona ngarah jelas sorana.

3. Hayang nyaho siaran televisi ti nagara batur mah urang kudu masang…

4. Mang Toyib ayeuna …….di kota

5. Ngarah tereh mah geura ngitungna kudu make….

6. Muntaber mah disebarkeunana ku….

7. Ari demam berdarah mah ku…..

8. Demam berdarah bisa diubaran ku jus…

9. Nu ngalana sok dijiret….

10. Sabangsa telepon nu sok dicecekel…..


A. manuk F. parabola
B. tiis leungeun G. ngumbara
C. jambu batu H. kalkulator
D. reungit I. handphone
E. volume

Demikian Soal Ulangan Ujian Bahasa Sunda kelas 5 Semester 1 UAS BAHASA SUNDA kelas 5 SD semoga bermanfaat

baca juga artikelRelated : Soal Ulangan Ujian Bahasa Sunda kelas 5 Semester 1 UAS BAHASA SUNDA kelas 5 SD

0 Komentar untuk "Soal Ulangan Ujian Bahasa Sunda kelas 5 Semester 1 UAS BAHASA SUNDA kelas 5 SD"

Terima kasih sudah berkunjung dan berkomentar di blog tipstriksib

WARNING!!
Komentar SPAM akan dihapus segera setelah saya review
Bila anda senang dengan artikel ini silahkan berkomentar dengan baik dan bijak.