-->

Tips Trik Seputar Internet dan Bisnis

Jasa Design Kaos , Setting Film Sablon , Jasa Design Batik , Kerudung WA 081394478284

Jasa Design Kaos , Setting Film Sablon , Jasa Design Batik , Kerudung WA 081394478284

kumpulan Soal Ulangan Semester 2 UAS BAHASA SUNDA kelas 1 SD


kumpulan-Soal-Ulangan-Semester-2-UAS-BAHASA-SUNDA-kelas-1-SD
kumpulan Soal Ulangan Semester 2 UAS BAHASA SUNDA kelas 1 SD Soal-Ulangan-Semester-2-UAS-BAHASA-SUNDA-kelas-1-SD 

Pada kesempatan ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal BAHASA SUNDA Ulangan Akhir Semester UTS  / semester 2  kelas 1 SD yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan BAHASA SUNDAsemester tahun pelajaran 2017 Soal Ulangan Akhir Semester Semester  2


Mata Pelajaran    : BAHASA SUNDA
Kelas    : I (Satu)
Hari/Tanggal    :
Waktu    : 30 Menit    
  

I. Eusian titik titik di handap ku jawaban nu bener!

Bacaan.

Perpustakaan
Di sakola Yadi aya perpustakaan.
Yadi sok ka perpustakaan
Di perpustakaan loba buku
Aya buku pangajaran jeung buku carita
Yanti jeung Uli aya diperpustakaan keur baca buku carita
Di perpustakaan teu kenging ribut ngaganggu kanu keur maca

Dicutat tina buku: Pangrumat Basa Sunda

1. Aya naon di sakola Yadi? Jawab: aya perpustakaan
2. Aya naon wae di perpustakaan teh? Jawab : aya buku pangajaran jeung buku carita
3. Keur naon Yanti jeung Uli di perpustakaan? Jawab : Keur maca buku carita

4. Saha anu keur maca di perpustakaan?
5. Teu kenging naon di perpustakaan teh?


II.  Cakra aksara a, b, atawa c di hareupeun jawaban anu bener!

6. Sora é aya dina kécap . . . .
a. belut
b. lele
c. simeut

7. Salah sahiji kécap anu make sora "e" nyaeta dina kécap . . . .
a. bonteng
b. keong
c. kentang


8. Titenan gambar di handap! Terus tangtukeun anu make sore ( eu )


Soal-Ulangan-Semester-2-UAS-BAHASA-SUNDA-kelas-1-SD
                                                  a                            b                           c
9. Titenan gambar di handap ieu! Terus tangtukeun anu make sora ( e ) nyaeta . . . .

kumpulan-Soal-Ulangan-Semester-2-UAS-BAHASA-SUNDA-kelas-1-SD

10. Titenan gambar bubuahan di handap ieu! Anu make sora ( é ) nyaeta . . . .

Soal-Ulangan-Semester-2-UAS-BAHASA-SUNDA-kelas-1-SD
                                                  a                         b                                    c
                                               
11. Titenan gambar sasatoan di handap ieu! Anu make sora ( eu ) nyaeta . . . .

kumpulan-Soal-Ulangan-Semester-2-UAS-BAHASA-SUNDA-kelas-1-SD

12. Kécap benténg, make sora . . . .
a. é
b. e
c. eu

13. Bu . . . bade ka jamban heula
A. permios
b. mangga
c. Ngiring

14. Abdi nuju neda. Pun bapa nuju . . . .
a. tuang
b. dahar
c. emam

15. Titenan gambar di handap ieu! Gunana kanggo . . . .
a. nyarios
b. ningali
c. mapah

16. Titenan gambar di handap ieu! Ngaran pakakas eta . . . .
a. teko
b. korsi
c. gelas

17. Sasatoan, manusa jeung tutuwuhan diciptakeun ku . . . .
a. jelema
b. Alloh
c. pabrik

18. Gunana pakakas anu aya dina gambar digigir nyaeta . . . .
a. keur nginum
b. keur diuk
c. keur nguseup

19. Ngaran bubuahan anu aya dina gambar di gigir nyaeta . . . .
a. gedang
b. sampeu
c. apel

20. Titenan gambar di handap ieu!
Mita nuju . . . .
Kécap anu saluyu kanggo kalimah di luhur nyaeta
a. nyanyi        
b. kulem      
c. Nyikat waos

III.  Salin kalimah di handap ieu kana tulisan sambung!

21. gelas  sae
22. naek sapeda
23. peso meuni sekéut
24. bapa nuju calik
25. abdi hoyong neda

Demikian kumpulan Soal Ulangan Semester 2 UAS BAHASA SUNDA kelas 1 SD

  baca juga artikelRelated : kumpulan Soal Ulangan Semester 2 UAS BAHASA SUNDA kelas 1 SD

1 Komentar untuk "kumpulan Soal Ulangan Semester 2 UAS BAHASA SUNDA kelas 1 SD"

Terima kasih sudah berkunjung dan berkomentar di blog tipstriksib

WARNING!!
Komentar SPAM akan dihapus segera setelah saya review
Bila anda senang dengan artikel ini silahkan berkomentar dengan baik dan bijak.