-->

Tips Trik Seputar Internet dan Bisnis

Jasa Design Kaos , Setting Film Sablon , Jasa Design Batik , Kerudung WA 081394478284

Jasa Design Kaos , Setting Film Sablon , Jasa Design Batik , Kerudung WA 081394478284

Soal Ulangan Ujian UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD semester 1


Soal-Ulangan-Ujian-UAS-Bahasa-Sunda-kelas-3-SD-semester-1
Soal Ulangan Ujian UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD semester 1 Soal-Ulangan-Ujian-UTS-Bahasa-Sunda-kelas-10-SMA-semester-1 

Pada kesempatan ini, tipstriksib akan mengulas Bank Soal Bahasa Sunda kelas 3 SD Ulangan Akhir Semester UAS  / semester 1  kelas 3 SD  yang bisa sobat pelajari dan berikan sebagai contoh latihan soal kisi-kisi ujian ulangan Soal Bahasa Sunda  kelas 3 SD semester 1 tahun pelajaran 2017 Soal Ulangan Akhir Semester  1

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/ Semester : III (Tiga ) / 1 (Satu)
Hari/ Tanggal  : ..................................

Waktu   : 60 menit


I. Cing cakraan (X) aksara A, B, C atawa D nu aya hareupeun jawaban anu bener !

1. galak – sok – Jang – kabatur = Ulah
Kalimah anu merenah keur kecap diluhur nyaeta …
A. Ulah sok galak ka batur Jang ! C. Jang, ulah galak kabatur sok !
B. kabatur sok galak, ulah, Jang ! D. galak ka batur sok ulah, Jang !

2. Kinanti teh ngaran …
A. pupuh B. puisi C. dangding D. guguritan

3. Naon lemesna ari beuteung teh  …
A. perut B. patuangan C. tuangeun D. pa’tuang

4. …. Adina ipah ?
A. saha B. iraha C. dimana D. kamana

5. Saencana dahar kudu  (banyo) heula
A. banyoan B. banyo-banyo C. sibanyo D. sibanyoan

6. Sabaraha …. Ka Jakarta ayuena teh ?
A. ongkos B. maos C. ngaos D. pangaos

7. Bu guru buminya caket ti sakola. Caket sabalikna …
A. tebih B. patebih C. tebih pisan D. tebih-tebihan

8. Upami bade angkat ka sakola kedah … ka sepuh
A. nyuhunkeun bekel B. ceurik C. kabur D. pamitan

9. Dagingna di sate, tulangna di …


A. semur B. rendang C. sop D. piceun

10. Murid-murid diajar di …
A. sakola B. masjid C. jalan D. lapang

II. Jawab sakumaha parentah !!

1. Cing lemeskeun !
- Biwir lemesna ………………..
- Pipi lemesna ………………..

2. kudu – Katatangga – someah
Susun kecap diluhur jadi kalimah nu merenah ! ………………………………………

3. Tulis kana kalimat ngantet tur ajeg !
Pak Saca nyaba ka Subang
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Cing nyieun kalimah pananya make kecap “Sabaraha” !
…………………………………………………………………………………….............

5. Sasak – meuntas – pikeun
Susun kecap diluhur jadi kalimah nu merenah ! ………………………………………


baca juga artikel
Related : Soal Ulangan Ujian UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD semester 1

0 Komentar untuk "Soal Ulangan Ujian UAS Bahasa Sunda kelas 3 SD semester 1"

Terima kasih sudah berkunjung dan berkomentar di blog tipstriksib

WARNING!!
Komentar SPAM akan dihapus segera setelah saya review
Bila anda senang dengan artikel ini silahkan berkomentar dengan baik dan bijak.